Scroll Top

AANLYN WINKEL
Sien ons Kwagga en Outeniqua vooraad
AANLYN VEILING
Aanlyn Veiling Items
AANLYN LOOTJIES
Aanlyn Lootjies beskikbaar

KWAGGA TRUST

Hoërskool Outeniqua is ‘n skool met besondere tradisies, maar ook ‘n skool wat oor die jare respek afdwing as ‘n leier op vele terreine. Die daarstelling van die Kwagga Trust is ‘n unieke geleentheid vir lede, en plaas weereens vir Outeniqua op die voorpunt.

Die Kwagga Trust wil die volgende bereik:

 • ‘n Finansiële basis skep om onderrigstandaard te handhaaf deur voldoende gekwalifiseerde personeel.
 • Leerders wat uitstaande akademiese, kulturele, sport en leierskap prestasies lewer, finansieel te ondersteun.
 • Leerders met meriete wat nie oor die nodige fondse beskik nie, finansieel met hul skoolloopbaan te ondersteun.
 • Oud-Kwaggas met akademiese meriete finansieel te help met naskoolse studies.
 • Voornemende leerders wat in die onderwys as beroep belangstel finansieel te help om weer as onderwysers te kom diens lewer aan hul Alma Mater.
 • Leerkragte aan die skool, wat uitmuntende diens lewer, addisioneel daarvoor te vergoed.
 • Fondse beskikbaar te hê sodat Outeniqua op tegnologiese gebied dié voorloper skool sal wees.
 • Die daarstelling van voldoende sport- en kultuurfasiliteite.
Nuutste items
BORGE
Dankie vir al ons borge se ondersteuning

DIE FONDSE

 VAN DIE KWAGGA TRUST WORD SOOS VOLG AANGEWEND:

 • Minderbevoorregte/behoeftige leerders, asook die top presteerders die nodige geleenthede te bied om op die terrein van sport, kultuur, akademie en leierskap die nodige toegang tot die geleenthede te kan geniet sodat hul tot hul beste vermoëns kan ontwikkel en presteer.
 • Akademiese/Sport en Kultuur fasiliteite daar te stel.
 • Kwaliteit en voldoende personeel te verseker asook studiegeleenthede.