Scroll Top
Kwagga Trust

KWAGGA TRUST

Hoërskool Outeniqua is ‘n skool met besondere tradisies, maar ook ‘n skool wat oor die jare respek afdwing as ‘n leier op vele terreine. Die daarstelling van die Kwagga Trust is ‘n unieke geleentheid vir lede, en plaas weereens vir Outeniqua op die voorpunt.

In die jaar 2020 word groot eise aan die skool gestel wat vra dat elke oud-Kwagga, elke oud-leerkrag, ouers en ondersteuners van die skool die Kwagga Trust met oorgawe sal ondersteun.

Hoërskool Outeniqua is die enigste begunstigde van die Trust.

Die Kwagga Trust (Registrasie No IT 3601/2008) het in 2008 tot stand gekom en is as ‘n NPO  in 2018 geregistreer (Registrasie No 209-317 NPO).

DIE FONDSE VAN DIE KWAGGA TRUST WORD SOOS VOLG AANGEWEND:

 • Minderbevoorregte/behoeftige leerders, asook die top presteerders die nodige geleenthede te bied om op die terrein van sport, kultuur, akademie en leierskap die nodige toegang tot die geleenthede te kan geniet sodat hul tot hul beste vermoëns kan ontwikkel en presteer.
 • Akademiese/Sport en Kultuur fasiliteite daar te stel.
 • Kwaliteit en voldoende personeel te verseker asook studiegeleenthede.

FASILITEITE

 • AKADEMIESE FASILITEITE
 • SPORTFASILITEITE
 • KULTUURFASILITEITE PERSONEEL
 • KWALITEIT EN VOLDOENDE PERSONEEL

LEERDERS

 • TERSIÊRE STUDIEBEURSE
 • MERIETE BEURSE
 • BEURSE VIR BEHOEFTIGHEID
Die Kwagga Trust wil die volgende bereik:
 • ‘n Finansiële basis skep en om onderrrigstandaard te handhaaf deur voldoende gekwalifiseerde personeel.
 • Leerders wat uitstaande akademiese, kulturele, sport en leierskap prestasies lewer, finansieel te ondersteun.
 • Leerders met meriete wat nie oor die nodige fondse beskik nie, finansieel met hul skoolloopbaan te ondersteun.
 • Oud-Kwaggas met akademiese meriete finansieel te help met naskoolse studies.
 • Voornemende leerders wat in die onderwys as beroep belangstel finansieel te help om weer as onderwysers te kom diens lewer aan hul Alma Mater.
 • Fondse beskikbaar te hê sodat Outeniqua op tegnologiese gebied dié voorloperskool sal wees.
 • Die daarstelling van voldoende sport- en kultuurfasiliteite.

Hoërskool Outeniqua is ‘n skool met besondere tradisies, maar ook ‘n skool wat oor die jare respek afdwing as ‘n leier op vele terreine. Die daarstelling van die Kwagga Trust is ‘n unieke geleentheid vir lede, en plaas weereens vir Outeniqua op die voorpunt.